Laminaat Kraakt? Zo Kom je Snel van het Lawaai af!

Als uw laminaat kraakt, kan dat op den duur heel vervelend zijn voor u en de mensen om u heen. De oorzaken zijn echter bijna altijd dezelfde en ik zal ze in dit artikel nader toelichten. U komt ook te weten welke oplossingen er zijn om van het kraken af te komen!

Laminaat kraakt wat kun je doen om dit te verhelpen

Uw laminaat kraakt wat zijn de oorzaken.

Storende geluiden door de vloer, zoals kraken of piepen, hebben altijd dezelfde eenvoudige fysieke oorzaak, namelijk wrijving! Het bekendste voorbeeld hiervan is een krakende vloerplaat. Het geluid wordt veroorzaakt doordat het hout van de vloerdelen in de loop der jaren steeds meer uitdroogt. De in het hout geslagen spijkers ontwikkelen dus enige speling en dus wrijving.

Het resultaat: de houten vloer (laminaat) kraakt!

Laminaatvloeren worden altijd zwevend gelegd, dus zonder spijkers! Toch kan het gebeuren dat de laminaatvloer kraakt omdat er wrijving optreedt die eigenlijk niet zou moeten optreden.

De volgende oorzaken zijn meestal verantwoordelijk voor hinderlijke geluiden van laminaatvloeren.

Geen of een te weinig uitzettingsruimte.

Laminaat is grotendeels gemaakt van hout en is dus een vloerbedekking die werkt.

Dit betekent dat laminaat kan uitzetten en weer inkrimpen afhankelijk van vochtigheid en temperatuur. Bij laminaatvloeren moet er daarom een ruimte van minstens 8 mm rondom zijn van alle wanden en aansluitende delen in de vorm van een uitzettingsvoeg.

Deze uitzettingsvoeg wordt echter vaak vergeten bij het leggen van het laminaat of is te smal. Als het goedkope laminaat dan uitzet, zit het vast tussen de wanden. Dit veroorzaakt spanning in dit type vloerbedekking en dus wrijving en krakende geluiden.

Ook zeer zware kachel, meubels of keukens die zonder uitzettingsvoeg op het laminaat worden geplaatst, kunnen het uitzetten en krimpgedrag van het laminaat verstoren en dus een probleem vormen.

Ongelijke ondervloeren

Een andere veel voorkomende oorzaak van krakend laminaat is een ongelijke ondervloer. Voor een professionele plaatsing van laminaatvloeren mogen de oneffenheden in de ondergrond niet meer dan 2-3 mm per strekkende meter bedragen.

Zijn er daarentegen grote oneffenheden, dan kan het laminaat niet vlak liggen. Als je op het laminaat loopt, buigt het. Bij de voegen tussen de planken treedt wrijving op, wat ook kraken veroorzaakt.

Laminaat kraakt door onvoldoende geluidisolatie

Wrijving en hinderlijke geluiden kunnen natuurlijk ook aan de onderkant van de laminaatvloer ontstaan. Correct aangebrachte en voldoende dikke contactgeluidisolatie zorgt er meestal voor dat juist dit niet gebeurt.

Als daarentegen de contactgeluidisolatie is vergeten of niet correct is aangebracht en het laminaat hier en daar direct op de ondervloer ligt, zijn storende geluiden en laminaat wat kraakt bijna altijd te verwachten.

Vochtschade veroorzaakt dat laminaat kraakt

Door de materiaalsamenstelling van hout is laminaat gevoelig voor vocht, vooral aan de onderkant. Als er vocht van onderaf op de vloer komt, kunnen de kernplaten en de tand- en groefverbindingen van het laminaat opzwellen. Het laminaat vervormt en zwelt op en er kan opnieuw wrijving en een krakend geluid optreden.

Vochtschade ontstaat vooral als er geen dampscherm onder het laminaat is aangebracht en is van bovenaf niet altijd direct zichtbaar.

Krakende ondervloer (vloerdelen / OSB-platen)

Ondanks alle ergernis over laminaat dat kraakt, mag je de ondervloer niet vergeten. Het is ook mogelijk dat het geluid niet van het laminaat zelf komt, maar van de ondervloer eronder. Dit geldt vooral als er een houten balkenvloer of OSB platen onder de laminaatvloer liggen.

Wat kunt u doen als Laminaat kraakt

In het bovenstaande las u al dat er veel verschillende oorzaken zijn die verantwoordelijk kunnen zijn voor een krakende laminaatvloer.

1- Talkpoeder een goedkope oplossing?

Als eerste kunt u talkpoeder uitproberen als laminaat kraakt. Dit is een goedkope oplossing en kan soms een positief effect hebben. Door eerst talkpoeder te gebruiken, hoeft u niet direct de plinten van de vloer te halen of misschien nog erger de vloer deels verwijderen om te kijken wat de oorzaak is waarom laminaat kraakt.

Waarom werkt talkpoeder tegen laminaat dat kraakt, nou heel simpel u neemt talkpoeder en strooit het in de spleten rond de krakende laminaat vloerdelen, en veegt de resten bovenop in de spleten met een handborstel. Na korte tijd kraakt de vloerplaat niet meer en kunt u weer rustig slapen.

2- Laminaat kraakt 4 oorzaken/oplossingen

Om van het piepende en krakende geluid af te komen, moet u eerst uitzoeken wat precies de oorzaak is. De beste manier om dit te doen is als volgt.

  1. Controleer eerst de afstand tussen het laminaat en de muur. Een onvoldoende uitzettingsvoeg is een van de meest voorkomende oorzaken van krakende laminaatvloeren en is soms op het eerste gezicht te herkennen aan een verende vloerbedekking die onder spanning staat. Om de breedte van de uitzettingsvoeg te controleren, verwijdert u de plinten van de muren. Als u dan merkt dat het laminaat op sommige plaatsen in direct contact staat met de muur, hebt u waarschijnlijk de oorzaak van het kraken gevonden. Gebruik een multifunctioneel gereedschap met een zaaghulpstuk om het uitstekende laminaat te verwijderen zonder de vloerbedekking te moeten verwijderen.
  2. Oneffenheden in de ondervloer vaststellen: U kunt een eerste indruk krijgen van oneffenheden in de ondervloer door simpelweg over het hele vloeroppervlak te lopen: Geeft het laminaat mee en zakt het door of buigt het omhoog? Voel je hellingen in de vloer?
  3. Het laminaat geheel of gedeeltelijk verwijderen: Vaak ontkomt u er niet aan het laminaat te verwijderen om de oorzaak van het kraken te vinden. Controleer bij het verwijderen van het laminaat de achterkant op vochtschade en andere beschadigingen die op de oorzaak van het geluid kunnen wijzen.
  4. Controleer ook of de contactgeluidisolatie correct is aangebracht en of er een intact dampscherm is. Dan moet je ook de contactgeluidisolatie verwijderen en de ondervloer controleren: Is het van hout en kraakt het ook zonder laminaat? Zo niet, dan is de laatste stap om de oneffenheden van de ondervloer nogmaals zorgvuldig te controleren met een waterpas. Oneffenheden van meer dan 2-3 mm per lopende meter zijn een probleem en u moet uw ondervloer egaliseren met egalisatiemiddel als u in de toekomst storende geluiden wilt voorkomen.

Nutigge Links

Samenvatting

Als uw laminaat kraakt, is de oorzaak altijd een vorm van wrijving! De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • Onvoldoende uitzettingsvoeg: Als de laminaatvloer te dicht bij de muur ligt, ontstaat er spanning in de vloer, waardoor deze gaat kraken.
  • Ongelijke ondervloer: Als de ondervloer niet vlak is, kan het laminaat in de putjes doorbuigen en ontstaan er storende geluiden.
  • Gebrek aan contactgeluidisolatie: Als het laminaat zonder contactgeluidisolatie in direct contact staat met de vloer, zijn ook storende geluiden mogelijk.
  • Vochtschade: Als er geen dampscherm onder het laminaat is aangebracht, kan vocht het laminaat van onderen bereiken en het beschadigen en vervormen.
  • Krakende ondervloer: Soms is het niet het laminaat zelf dat kraakt, maar de ondervloer eronder. Dit komt vooral voor bij vloerplanken en OSB-platen.

Om erachter te komen wat de oorzaak is waarom laminaat kraakt en het hinderlijke geluid op uw laminaat wilt voorkomen, moet u eerst de plinten verwijderen en nagaan of er voldoende afstand tot de muur is. Als dit het geval is, is er geen ontkomen aan om tenminste een deel van de laminaatvloer te verwijderen.

Dit is de enige manier om na te gaan of de ondervloer kraakt, of er vochtschade is, of de contactgeluidisolatie correct is aangebracht of dat oneffenheden het probleem zijn voor de storende geluiden.