Disclaimer

Reacties en privacy vragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe verzoeken laten wij u binnen 2 maanden weten of wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. Goedkoopmarkt.nl stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik.

Goedkoopmarkt.nl zal hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen treffen, onder meer rekening houdend met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde partij.

Goedkoopmarkt.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere verwijzing wordt gemaakt. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Goedkoopmarkt.nl of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Goedkoopmarkt.nl een gebruikerslicentie heeft verkregen of gekocht.

De website zelf en alle teksten vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding GelijkDelen 3.0 licentie, tenzij anders aangegeven. Mocht u vragen of problemen hebben met de toegankelijkheid van de website, neem dan gerust contact met ons op.

De redactie van Goedkoopmarkt is zeer zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt Goedkoopmarkt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Goedkoopmarkt of door u aan Goedkoopmarkt door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. De redactie van Goedkoopmarkt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Goedkoopmarkt, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren.

Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Goedkoopmarkt mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.